Sale!

หม้อแปลงไฟรังผึ้งกล้องวงจรปิด แบบหม้อแปลงรังผึ้ง  12V 20A DC  รุ่น N-933C 

1,192 ฿ 650 ฿

CCTV BOX Power หม้อแปลงรังผึ้ง 12V 20A DC รุ่น  N-933C

รายละเอียด

หม้อแปลงไฟรังผึ้งกล้องวงจรปิด แบบหม้อแปลงรังผึ้ง  12V 20A DC  รุ่น N-933C

หม้อแปลงไฟรังผึ้งกล้องวงจรปิด แบบหม้อแปลงรังผึ้ง  12V 20A DC  รุ่น N-933C

คุณสมบัติ 

1. ใช้สำหรับกล้องวงจรปิด

2. ใช้กับระบบไฟฟ้าทั่วไป

3. สินค้ารับประกัน 7 วัน

ขาย หม้อแปลงรังผึ้ง N-933C

 

สำหรับกล้องวงจรปิด และ DVR เครื่องบันทึกภาพ ทุกรุ่น ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ได้กับ กล้องวงจรปิด & เครื่องบันทึกภาพ ทุกยี่ห้อในท้องตลาด ใช้ได้กับ LCD Monitor ที่ใช้ระดับไฟเดียวกัน

การจำแนกประเภทของ Switching Power Supply นั้นจะพิจารณาจากรูปแบบของคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ ซึ่งรูปแบบของคอนเวอร์เตอร์นั้นมีมากมาย แต่ที่จะกล่าวถึงนี้จะเป็นรูปแบบคอนเวอร์เตอร์ที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ซึ่งจะมีด้วยกัน 5 รูปแบบดังนี้

Flyback Converter
เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ Q1 ทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์ และจะนำกระแสตามคำสั่งของพัลส์สี่เหลี่ยมที่ป้อนให้ทางขาเบส เมื่อ Q1 นำกระแส ไดโอด D1 จึงอยู่ในลักษณะถูกไบแอสกลับและไม่นำกระแส จึงทำให้มีการสะสมพลังงานที่ขดปฐมภูมิของหม้อแปลง T1 แทน เมื่อ Q1 หยุดนำกระแส สนามแม่เหล็ก T1 จะยุบตัวทำให้เกิดการกลับขั้วแรงดันที่ขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิ

D1 ก็จะอยู่ในลักษณะถูกไบแอสตรง พลังงานที่สะสมในขดปฐมภูมิของหม้อแปลงก็จะถูกถ่ายเทออกไปยังขดทุติยภูมิและมีกระแสไหลผ่านไดโอด D1 ไปยังตัวเก็บประจุเอาต์พุต Co และโหลดได้ ค่าของแรงดันทีเอาต์พุตของคอนเวอร์เตอร์จะขึ้นอยู่กับค่าความถี่การทำงานของ Q1, ช่วงเวลานำกระแสของ Q1 และอัตราส่วนจำนวนรอบของหม้อแปลงและค่าของแรงดันที่อินพุต

Flyback Converter มีโครงสร้างของวงจรไม่ซับซ้อน นิยมในงานที่ต้องการกำลังไฟฟ้าด้านออกต่ำๆ โดยอยู่ในช่วงไม่เกิน 150W อุปกรณ์น้อยและมีราคาถูก ข้อเสียคือจะมีแกนแม่เหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับกำลังไฟฟ้าด้านออกที่เพิ่มขึ้นได้ แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสวิตซ์ของวงจรฟลายแบ็กยังมีค่าสูง

Forward Converter
มีลักษณะใกล้เคียงกับ Flyback Converter แต่พื้นฐานการทำงานจะแตกต่างกันตรงที่หม้อแปลงใน Forward Converter จะทำหน้าที่ส่งผ่านพลังงานในช่วงที่เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์นำกระแส

Forward Converter นิยมใช้กับกำลังไฟฟ้าที่มีขนาด 100 – 200W การเชื่อมต่อสำหรับการควบคุมสวิตช์และการส่งออกของขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงและการแก้ไขและการกรองวงจรซับซ้อนกว่า Fly back Converter แกนแม่เหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีขนาดเล็ก ข้อเสียจะมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสวิตซ์มีค่าสูงและต้นทุนในการผลิตสูง

Push – Pull Converter
คอนเวอร์เตอร์แบบนี้จะเปรียบเสมือนการนำ Forward Converter สองชุดมาทำงานร่วมกัน โดยผลัดกันทำงานในแต่ละครึ่งคาบเวลาในลักษณะกลับเฟส เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ในวงจรยังคงมีแรงดันตกคร่อมในขณะหยุดนำกระแสค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับ Fly back Converter และ Forward Converter

Push – Pull Converter เป็นคอนเวอร์เตอร์ที่จ่ายกำลังได้สูงซึ่งจะอยู่ในช่วง 200-1000W ข้อเสียจะมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสวิตซ์มีค่าสูงและปัญหาแกนแม่เหล็กเกิดการอิ่มตัว เนื่องจากความไม่สมมาตรของฟลั๊กในแกนแม่เหล็ก ซึ่งจะมีผลต่อการพังเสียหายของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ได้ง่าย

Half – Bridge Converter
เป็นคอนเวอร์เตอร์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับ Push – Pull Converter แต่ลักษณะการจัดวงจรจะทำให้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ในวงจรมีแรงดันตกคร่อมขณะหยุดนำกระแสเพียงค่าแรงดันอินพุตเท่านั้น ทำให้ลดข้อจำกัดเมื่อใช้กับระบบแรงดันไฟสูงได้มาก รวมทั้งยังไม่มีปัญหาการไม่สมมาตรของฟลักซ์ในแกนเฟอร์ไรต์ของหม้อแปลงได้ด้วย

Half – Bridge Converter นิยมใช้กับพิกัดกำลังไฟฟ้าขนาดกลาง มีข้อดีเหมือนวงจรพุช – พูล ยกเว้นค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสวิตซ์จะมีค่าเท่ากับ vs เท่านั้น

Full – Bridge Converter
คอนเวอร์เตอร์ชนิดนี้ในขณะทำงานจะมีแรงดันตกคร่อมขดปฐมภูมิเท่ากับแรงดันอินพุต แต่แรงดันตกคร่อมเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์มีค่าเพียงครึ่งหนึ่งของแรงดันอินพุตเท่านั้น และค่ากระแสสูงสุดที่เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์แต่ละตัวนั้น มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของค่ากระแสสูงสุดใน Half – Bridge Converter ที่กำลังขาออกเท่ากัน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ลดน้อยลงไป

Full – Bridge Converter จะสามารถให้กำลังไฟฟ้าที่มีค่าสูงตั้งแต่ 500 – 1000W

หลักการทำงาน Switching Power Supply
ในปัจจุบัน ได้มีการใช้เทคโนโลยีแหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ่งกันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง Switching Power Supply นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไฟสลับโวลต์สูงให้เป็นแรงดันไฟตรงโวลต์ต่ำได้ ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานนั้นโดยทั่วไปจะคล้ายกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์ประกอบนี้คือ คอนเวอร์เตอร์

Switching Power Supply จะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ
1. วงจรฟิลเตอร์และเรกติไฟเออร์ ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟสลับเป็นไฟตรง
2. คอนเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่แปลงไฟตรงเป็นไฟสลับความถี่สูง และแปลงกลับเป็นไฟตรงโวลต์ต่ำ
3. วงจรควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุตตามต้องการ

Switching Power supply  ใช้สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าบ้าน 220 VAC ให้ลดลงเป็นไฟ DC 12V สามารถใช้กับกล้องวงจรปิดได้ มีกำลังจ่ายกระแสไฟได้หลายขนาด เช่น หม้อแปลงไฟไฟ้า 220V 12V 5A ไปจนถึงหม้อแปลงไฟไฟ้า 220V 12V 50A เหมาะสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ ไฟ DC12V หรือใช้จ่ายไฟให้กล้องวงจรปิด โดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งอแดปเตอร์ที่ตัวกล้อง สามารถจ่ายไฟจากตัว Power เป็นไฟ DC12V ไปหาตัวกล้องได้เลย เหมาะที่จะใช้กับระบบกล้อง

หม้อแปลงไฟฟ้า 220V 12V 30A Switching Power supply  ใช้สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าบ้าน 220 VAC ให้ลดลงเป็นไฟ DC 12V  สามารถใช้กับกล้องวงจรปิดได้ มีกำลังจ่ายกระแสไฟได้หลายขนาด เช่น หม้อแปลงไฟไฟ้า 220V 12V 5A ไปจนถึงหม้อแปลงไฟไฟ้า 220V 12V 30A เหมาะสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ไฟ DC12V หรือใช้จ่ายไฟให้กล้องวงจรปิด โดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งอะแดปเตอร์ที่ตัวกล้อง สามารถจ่ายไฟจากตัว Power เป็นไฟ DC12V ไปหาตัวกล้องได้เลย เหมาะที่จะใช้กับระบบกล้องวงจรปิดที่วางสาย RG6U ที่มีสายไฟเลี้ยงติดมากับสาย หรือใช้แปลงไฟฟ้าจาดอุปกรณ์อื่นได้ เช่น ปั๊มน้ำ DC 12V

1.หม้อแปลงไฟฟ้า 220V 12V 30A ไฟฟ้าห้ามโดนน้ำ และไม่ควรจับหม้อแปลงขณะทำงาน  เพราะอาจเกิดอัตรายได้
2.หม้อแปลงไฟฟ้า 220V 12V 30A ควรเช็คอุปกรณ์ก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
3. เช็คอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าว่าปรับแรงดันไฟฟ้าไปที่ 220V หรือยัง ( กรณีใช้กับไฟบ้าน 220V )

วิธีการต่อ Power Supply
1. Power Supply นั้นจะทำการแปลงสัญญาณ ไฟฟ้าบ้านซึ่งเป็น AC ไปเป็น DC ซึ่งกล้องวงจรปิดต้องใช้ไฟ DC ภาพถึงจะติด
2. สายไฟ AC ต่อเข้ากับ L-N เพื่อรับไฟบ้านเข้ามาในตัว Power Supply
3. ต่อจากบทความคราวที่แล้วเมื่อทุกท่านทราบวิธีการต่อเบื้องต้นผมจะขอแนะนำวิะีการต่อสาย Jack กล้องวงจรปิดสาย jack นั้นปกติแล้วเราจะใช้ Adaptor ในการต่อกล้องวงจรปิดก็จะสามารถเลี้ยงไฟกล้องได้นั้นคือวิธีแบบเดิมประโยชน์ของ jack กล้องวงจรปิดนั้น ปกติแล้วเราต้องใช้กล่องกันน้ำเพื่อมาใส่ Adaptor เพื่อไม่ให้น้าเข้าแต่ Adaptor นัันมีขนาดที่ใหญ่ทำให้กล่องกันน้ำนั้นใหญ่ตามไปด้วยเมื่อเราไปติดตั้งกล้องวงจรปิดตามบ้านลูกค้าก็จะดูไม่สวยงาม

สวิทชิ่ง เพาวเวอร์ ซัพพลาย Switching Power Supply

Switching Power Supply หม้อแปลงไฟฟ้า (แบบรังผึ้ง)

อุปกรณ์สิ้นเปลือง


Power supply CCTV   ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิด 
ไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิด   แปลงไฟกล้องวงจรปิด   Power supply CCTVราคาถูก  ตู้ไฟหม้อแปลง    หม้อแปลงรังผึ้ง