Sale!

สวิตช์กด Exit switch สำหรับกดเปิดประตูจากภายใน แบบพลาสติก

200 ฿ 145 ฿

ปุ่มกด Exit (ตัวเล็ก)

รายละเอียด

สวิตช์กด Exit switch สำหรับกดเปิดประตูจากภายใน แบบพลาสติก

สวิตช์กด Exit switch สำหรับกดเปิดประตูจากภายใน แบบพลาสติก

คุณสมบัติ

1. เป็นสวิตซ์ปุ่มกดแบบติดตั้งภายในสถานที่ ใช้สำหรับกดปลดล็อคประตูให้เปิดออกจากพื้นที่
2. รูปทรงสวยงาม ขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่ใหญ่เกินไป
3. ตัวอุปกรณ์ทำจากพลาสติก

สวิตช์กด Exit (ตัวเล็ก)  Exit switch  ปุ่มกด Exit  ปุ่ม กด ประตู  สวิทช์ปุ่มกด