Standard PoE Switch

IT Network Equipment อุปกรณ์แปลงและขยายสัญญาณเน็ทเวิร์ค ใช้ได้ทั้งระบบ CCTV กล้องวงจรปิด มีหลากหลาย เช่น Standard PoE Switch Industrail, Full Gigabit Managed PoE Switch, POE Splitter มีตั้งแต่ 4,8,16,24 Ports ความเร็ว 10/100/1000Mbps สวิทซ์มาตรฐาน POE Switch Gigabit (พีโออีสวิทซ์กิกะบิต) PoE Switch ฝากไฟไปกับสาย Lan UTP ซึ่งจะเหมาะใช้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายใน-นอกอาคาร ทำให้เราไม่ต้องเดินไฟ 220V ไปด้วย ไม่ต้องหาอุปกรณ์ Adapter ติดตั้งใกล้ๆกับอุปกรณ์ 

Showing all 19 results