อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ( Media Converter )

Media Converter เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่ถูกออกแบบให้ทำการแปลงสัญญาณจากใยแก้วนำแสง เป็นสัญญาณในสายเคเบิ้ลทองแดง Base-T ทั้งแปลงไปและแปลงกลับ ออกแบบมาภายใต้มาตราฐาน ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในรูปแบบ การส่งผ่านหลายโหมดและโหมดเดียวสายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อจะทำงานที่ความยาวคลื่น 850 นาโนเมตรทั้งในการส่งและการรับในการทำงานแบบการส่งหลายโหมดและมันจะทำงานที่ความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตรทั้งในการส่งและการรับในรูปแบบการส่งแบบโหมดเดี่ยว

Showing 1–40 of 46 results