สายสัญญาณ

อุปกรณ์ต่อพ่วง HDMI VGA AV ตัวแปลงสายHDMI แปลงสายVGAเป็นAV สวิต 1 ออก 2 ออก 3 ออก 4 สวิตสลับช่อง 2 เป็น 14 เป็น 1 ช่อง สลับช่องอุปกรณ์ HDMI VGA ออกจอภาพ monitor เปลี่ยนช่อง hdmi vga av switch hdmi vga av แปลง AV to RCA สลับช่องออกจ่อภาพ ภาพ HD FULLHD แปลงช่อง VGA AV สลับจออัตโนมัติ สวิตจอภาพ สวิตมอนิเตอร์ monitor จอเปลี่ยนช่องเอง VGA สวิตเปลี่ยนช่องเอง hdmi สวิตเปลี่ยนสัญญาณภาพ auto

Showing all 16 results