กล้องอินฟาเรด ( Bullet Camera )

กล้องอินฟาเรด (Infrared (IR Camera)

     กล้องอินฟาเรด (Infrared (IR Camera) กล้องวงจรปิดชนิดนี้เป็นกล้องที่ใช้แสงจากหลอดอินฟราเรดส่องไปกระทบวัตถุ เพื่อให้กล้องจับภาพบริเวณนั้นๆได้ อินฟราเรดจะทำงานเมื่อสภาวะแสงบริเวณนั้นน้อยลงในระดับหนึ่ง โดยจะมี sensor ที่ด้านหน้าของกล้องตรวจวัดระดับแสง แล้วจะส่งสัญญาณให้หลอดอินฟราเรดทำงาน และเมื่อหลอดอินฟราเรดทำงานภาพจะเปลี่ยนเป็น ขาว – ดำ ทันที คุณสมบัติที่เด่นชัดที่สุดในการเป็นกล้องอิฟาเรดก็คือ การที่สามารถจับภาพในที่มืดได้ 2 ปัจจัยที่ทำให้กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด สามารถมองเห็นในที่มืด และที่มีแสงน้อย ได้คือ ค่า Lux ของ( illuminance หรือ illumination ) ของแสง ส่วนอีกอันจะเป็นเรื่องของ LED  คือ ยิ่งมากก็สามารถทำให้ระยะทางดูภาพได้ไกลขึ้น ปกติแล้วกล้องอินฟาเรดจะมีค่า Lux เท่ากับ 0 ค่า Lux ยิ่งน้อยยิ่งมองเห็นภาพได้เป็นขาว – ดำ ส่วนจำนวน LED ยิ่งมีจำนวนมากก็จะยิ่งดี เป็นตัวเสริมความสามารถที่มองเห็นในที่ ที่มีแสงน้อยๆ ได้

Showing 1–40 of 46 results