กล้องสปีดโดม ( Speed Dome )

กล้องสปีดโดม (Speed Dome)

กล้องวงจรปิดแบบสปีดโดม (Speed Dome) หรือมีตัวย่อว่า

P = PAN (หมุน, ส่าย)

T = TILT (ก้ม, เงย)

Z = ZOOM (ซูม)

โดยลักษณะข้อดีของกล้องวงจรปิด แบแบสปีดโดม กว่ากล้องทั่วไป คือ สามารถหมุนได้ 360 องศา ก้ม เงยได้มากกว่า 90 องศา ซูมได้ด้วยเลนท์ด้วยระยะทางที่ไกลกว่าถึง มากสุด 400 – 500 เมตร เหมาะสำหรับพื้นที่ที่กว้างมากความสำคัญของพื้นที่นั้นมีความสำคัญพอ ๆ กัน โดยติดกล้องหนึ่งตัวสมารถดูภาพได้ทั่วห้อง เหมาะสำหรับโกดัง หรือ โรงงานที่มีพื้นที่กว้าง ๆ ต้องการดูภาพรวม กล้อง speed dome จะใช้เพื่อการดูรายละเอียดหรือเพื่อจดจำเป้าหมาย (recognition) แต่ speed dome จะไม่สามารถใช้ในการเฝ้าระวังได้ เพราะถึงแม้ speed dome จะสามารถส่ายไปส่ายมาได้ก็จริง แต่ขณะที่ส่องไปจุดหนึ่ง อีกจุดหนึ่งก็จะไม่สามารถเห็นเหตุการณ์อะไรได้ (blind spot) เราจึงไม่นิยมเลือกใช้กล้อง speed dome เดี่ยวๆ การออกแบบนั้นควรออกแบบโดยใช้กล้อง fixed ในพื้นที่ ที่เราให้ความสำคัญ และใช้กล้อง speed dome ในตำแหน่งที่สามารถส่องให้เห็นในรายละเอียดที่ต้องการ โดยใช้งานร่วมกันผ่านระบบ DVR คือ เมื่อเกิด motion ที่กล้อง fixed ให้กล้อง speed dome หมุนไปในตำแหน่ง preset ที่ตั้งเอาไว้ สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบภายใน และภายนอกอาคาร โดยปัจจุบันสามารถเลือกการควบคุมด้วยเครื่องบันทึก หรือจอยควบคุม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือการใช้งาน และสามารถกำหนดการตั้ง Preset ได้มากกว่า 100 จุด และสั่งหมุนหรือวิ่งไป ตามจุดนั้น ๆ ได้เองแบบอัติโนมัติ

Showing all 4 results