คู่มือการติดตั้ง เซ็นเซอร์ประตู หน้าต่าง DOOR WINDOW SENSOR-Home8 (รุ่น DWM1301)

ขั้นตอนการติดตั้ง เซ็นเซอร์ประตู หน้าต่าง DOOR WINDOW SENSOR-Home8

ขั้นตอนที่ 1 ︰ ประกอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของคุณ
1. นำอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของคุณออกมาจากแพคเกจ
2. จับคู่กล้องและ Wireless Security ของสถานีฐานภายในรัศมี  1 ถึง 10 ฟุต เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นปกติ
3. ใส่แบตเตอรี่ไปที่เซนเซอร์ประตู +  หน้าต่าง
** ชุดเซ็นเซอร์ประตูและหน้าต่างแต่ละชุดมีสองชิ้น นำชิ้นใหญ่ออกมาอย่างเบามือ ดันแถบเล็กที่แผ่นด้านหลังออกด้านนอกแล้วเลื่อนแผ่นด้านหลังขึ้นด้านบน ถอดแผ่นด้านหลังแล้วใส่แบตเตอรี่ลงในชุดเซ็นเซอร์ประตูและหน้าต่างแต่ละชุด ติดเทปกาวสองหน้าเข้ากับแต่ละชิ้น

ขั้นตอนที่ 2 : ใส่อุปกรณ์เพิ่ม
1 . เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น Home8 แตะที่ปุมรายการฟังก์ชั่น「-」 แล้วเลือก「จัดการอุปกรณ์」
2. กดปุ่มบวก ( + ) ข้างรายการเซนเซอร์ ( Sensor List )
3. สแกน QR โค้ดบนอุปกรณ์ตามคำอธิบายบนแอพพลิเคชั่น
หมายเหตุ : หากสแกนไม่สำเร็จ โปรแกรมจะให้กรอกซีเรียลนัมเบอร์ (SN) ของอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3 ︰ ติดตั้งอุปกรณ์
ก่อนติดตั้งเซนเซอร์ โปรดแน่ใจว่าเซนเซอร์อยู่ในรัศมี Wireless Security ของสถานีฐานหรือไม่
1. นำเซนเซอร์ไปไว้ในห้องที่คุณจะใช้
2. เปิดฝาปิดแบตเตอรี่ของทุกอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง
หากมีข้อความแจ้งเตือนว่า”อุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลง”แสดงว่าอยู่ภายในบริเวณที่มีผล ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่แล้วใช้สกรูหรือกาวสองหน้าติดอุปกรณ์ให้แน่น ขอแนะนำให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ ประตูและหน้าตางในแนวตั้ง/ตรง
** หมายเหตุ :เซนเซอร์ประตู + หน้าต่างทั้งสองส่วนไม่ว่าจะติดตั้งที่ขอบประตูหรือบนส่วนที่เคลื่อนที่ก็ไม่มีผลกระทบ โปรดตรวจสอบด้านบนแนวเส้นของสองส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าติดประกบกันอย่างถูกต้อง เมื่อจำเป็นต้อง ยกส่วนที่เล็กกว่าไปยังส่วนที่ใหญ่กว่าสามารถใช้เช็คเซ็นเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าติดประกบกันอยางถูกต้อง **

Download (PDF, 563KB)